პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 19.09.2021

  • გურია ოზურგეთი სოფ. ბოხვაური / 3
  • გურია ოზურგეთი სოფ. გურიანთა / 4
  • გურია ოზურგეთი სოფ. მელექედური / 4
  • იმერეთი ბაღდათი სოფ. ზედა დიმი / 2
  • იმერეთი ბაღდათი სოფ. როხი / 4
  • იმერეთი ბაღდათი სოფ. ფერსათი / 4
  • იმერეთი ბაღდათი სოფ. ხანი / 2
  • იმერეთი ჭიათურა ქალ. ჭიათურა / 5
  • სამეგრელო სენაკი სოფ. ფოცხო / 11
  • სამეგრელო ჩხოროწყუ სოფ. ლესიჭინე / 11

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 20.09.2021

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 21.09.2021

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 22.09.2021

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 23.09.2021

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 24.09.2021

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 25.09.2021

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

დაგეგმილი ღონისძიებები

ყველა ღონისძიება

მანქანების GPS კოორდინატების რუკა