პრეპარატით დამუშავების დღევანდელი დღის განრიგი 19.09.2019

  • აჭარა ხელვაჩაური სოფ. შარაბიძეები / 11
  • გურია ოზურგეთი სოფ. მერია / 11
  • იმერეთი ზესტაფონი სოფ. გაღმა ბოსლევი / 8
  • იმერეთი ზესტაფონი სოფ. ქვედა საზანო / 6
  • იმერეთი თერჯოლა სოფ. გოდოგანი / 8
  • იმერეთი თერჯოლა სოფ. რუფოთი / 6
  • იმერეთი საჩხერე სოფ. გორისა / 3
  • იმერეთი საჩხერე სოფ. მერჯევი / 2
  • იმერეთი საჩხერე სოფ. ჯალაურთა / 5
  • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. ახალკახათი / 3
  • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. დარჩელი / 8
  • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. კიროვი / 4
  • სამეგრელო მარტვილი სოფ. გაჭედილი / 5
  • სამეგრელო მარტვილი სოფ. დიდი ინჩხური / 3
  • სამეგრელო მარტვილი სოფ. კურზუ / 4
  • სამეგრელო მარტვილი სოფ. სერგიეთი / 3
  • სამეგრელო სენაკი სოფ. დიდი ხორში / 10
  • სამეგრელო სენაკი სოფ. ეკი / 6

პრეპარატით დამუშავების ხვალინდელი დღის განრიგი 20.09.2019

  • აჭარა ხელვაჩაური სოფ. თხილნარი / 7
  • აჭარა ხელვაჩაური სოფ. ჭარნალი / 4
  • იმერეთი ზესტაფონი სოფ. ზედა კლდეეთი / 9
  • იმერეთი წყალტუბო სოფ. საყულია / 5
  • იმერეთი ჭიათურა სოფ. ქვაციხე / 5
  • იმერეთი ხონი სოფ. ძეძილეთი / 3
  • იმერეთი ხონი ქალ. ხონი / 13
  • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. ახალსოფელი / 3
  • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. ოფაჩხაფუ / 2
  • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. უჩაშონა / 3
  • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. ხურჩა / 2
  • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. ჯუმი / 5

პრეპარატით დამუშავების ზეგინდელი დღის განრიგი 21.09.2019

ზეგინდელი დღის განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

დაგეგმილი ღონისძიებები

ყველა ღონისძიება

მანქანების GPS კოორდინატების რუკა