პრეპარატით დამუშავების დღევანდელი დღის განრიგი 06.08.2020

 • აჭარა ბათუმი ქალ. ბათუმი / 7
 • აჭარა ხელვაჩაური სოფ. აჭარისაღმართი / 4
 • აჭარა ხელვაჩაური სოფ. აჭარისწყალი / 5
 • გურია ოზურგეთი სოფ. ცხემლისხიდი / 2
 • იმერეთი ზესტაფონი სოფ. სანახშირე / 6
 • იმერეთი ჭიათურა სოფ. მანდაეთი / 5
 • იმერეთი ხარაგაული სოფ. ვარძია / 4
 • იმერეთი ხარაგაული სოფ. კიცხი / 5
 • სამეგრელო მარტვილი სოფ. სალხინო / 6
 • სამეგრელო მარტვილი სოფ. ტალერი / 5
 • სამეგრელო ჩხოროწყუ სოფ. ზუმი / 4
 • სამეგრელო ჩხოროწყუ სოფ. მუხური / 7
 • სამეგრელო ჩხოროწყუ სოფ. ნაკიანი / 4

პრეპარატით დამუშავების ხვალინდელი დღის განრიგი 07.08.2020

ხვალინდელი დღის განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების ზეგინდელი დღის განრიგი 08.08.2020

ზეგინდელი დღის განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

დაგეგმილი ღონისძიებები

ყველა ღონისძიება

მანქანების GPS კოორდინატების რუკა