პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 22.06.2024

  • აჭარა ხელვაჩაური სოფ. შარაბიძეები / 4
  • გურია ოზურგეთი სოფ. თხინვალი / 4
  • იმერეთი თერჯოლა სოფ. გოგნი / 4
  • სამეგრელო აბაშა სოფ. გეზათი / 3
  • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. დარჩელი / 4

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 23.06.2024

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 24.06.2024

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 25.06.2024

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 26.06.2024

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 27.06.2024

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 28.06.2024

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

დაგეგმილი ღონისძიებები

ყველა ღონისძიება

მანქანების GPS კოორდინატების რუკა