პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 16.08.2022

 • გურია ოზურგეთი სოფ. კონჭკათი / 4
 • გურია ჩოხატაური დაბა ჩოხატაური / 4
 • იმერეთი ბაღდათი სოფ. ზედა დიმი / 2
 • იმერეთი ბაღდათი სოფ. ნერგეეთი / 3
 • იმერეთი ვანი სოფ. ზედა გორა / 3
 • იმერეთი ვანი სოფ. ზეინდარი / 3
 • იმერეთი ვანი სოფ. ტობანიერი / 1
 • იმერეთი ვანი სოფ. ფერეთა / 4
 • იმერეთი თერჯოლა სოფ. გოდოგანი / 6
 • იმერეთი საჩხერე სოფ. არგვეთი / 3
 • სამეგრელო წალენჯიხა სოფ. მუჟავა / 2
 • სამეგრელო წალენჯიხა სოფ. ჭალე / 4
 • სამეგრელო წალენჯიხა ქალ. ჯვარი / 6

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 17.08.2022

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 18.08.2022

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 19.08.2022

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 20.08.2022

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 21.08.2022

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 22.08.2022

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

დაგეგმილი ღონისძიებები

ყველა ღონისძიება

მანქანების GPS კოორდინატების რუკა