პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 22.10.2021

 • იმერეთი ქუთაისი ქალ. ქუთაისი / 6
 • იმერეთი ჭიათურა სოფ. ზოდი / 5
 • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. დავითიანი / 3
 • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. ოირემე / 2
 • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. ოქტომბერი / 5
 • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. ხურჩა / 1

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 23.10.2021

 • აჭარა ქედა სოფ. ცხმორისი / 2
 • აჭარა ქობულეთი სოფ. ქობულეთი / 3
 • აჭარა ხელვაჩაური სოფ. ორთაბათუმი / 5
 • იმერეთი სამტრედია სოფ. იანეთი / 3
 • იმერეთი სამტრედია სოფ. საჯავახო / 3
 • იმერეთი საჩხერე სოფ. არგვეთი / 2
 • იმერეთი საჩხერე სოფ. ჩიხა / 1
 • იმერეთი ჭიათურა სოფ. ითხვისი / 2
 • სამეგრელო მარტვილი სოფ. ნახუნავო / 4
 • სამეგრელო ფოთი ქალ. ფოთი / 10

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 24.10.2021

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 25.10.2021

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 26.10.2021

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 27.10.2021

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 28.10.2021

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

დაგეგმილი ღონისძიებები

ყველა ღონისძიება

მანქანების GPS კოორდინატების რუკა