პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 22.09.2023

 • გურია ოზურგეთი სოფ. ზემო ნატანები / 8
 • გურია ოზურგეთი სოფ. კონჭკათი / 4
 • იმერეთი თერჯოლა სოფ. კვახჭირი / 4
 • იმერეთი ტყიბული სოფ. მუხურა / 4
 • იმერეთი ტყიბული ქალ. ტყიბული / 5
 • იმერეთი ჭიათურა სოფ. სარქველთუბანი / 5
 • სამეგრელო სენაკი სოფ. ახალსოფელი / 5
 • სამეგრელო სენაკი სოფ. უშაფათი / 8
 • სამეგრელო წალენჯიხა ქალ. წალენჯიხა / 12

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 23.09.2023

 • აჭარა ქობულეთი სოფ. ჩაისუბანი / 8
 • აჭარა ქობულეთი სოფ. წყავროკა / 2
 • იმერეთი ვანი სოფ. ზეინდარი / 3
 • იმერეთი ვანი სოფ. სალომინაო / 4
 • იმერეთი ვანი სოფ. საპრასია / 4
 • იმერეთი ვანი სოფ. ციხესულორი / 2
 • იმერეთი თერჯოლა სოფ. თუზი / 8
 • იმერეთი თერჯოლა სოფ. ჭოგნარი / 5
 • იმერეთი ჭიათურა ქალ. ჭიათურა / 5
 • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. დიდი ნეძი / 5
 • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. დიდი ნეძის კახათი / 2
 • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. ინგირი / 4
 • სამეგრელო წალენჯიხა სოფ. ეწერი / 1

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 24.09.2023

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 25.09.2023

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 26.09.2023

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 27.09.2023

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 28.09.2023

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

დაგეგმილი ღონისძიებები

ყველა ღონისძიება

მანქანების GPS კოორდინატების რუკა