პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 20.07.2024

 • აჭარა ქედა სოფ. ოქტომბერი / 4
 • გურია ჩოხატაური სოფ. გუთური / 3
 • გურია ჩოხატაური სოფ. ხიდისთავი / 7
 • იმერეთი ბაღდათი სოფ. დიმი / 6
 • იმერეთი ვანი სოფ. სალომინაო / 3
 • იმერეთი ვანი სოფ. სულორი / 3
 • იმერეთი ვანი სოფ. ფერეთა / 4
 • იმერეთი ჭიათურა სოფ. პერევისა / 6
 • იმერეთი ხარაგაული სოფ. ღორეშა / 3
 • კახეთი დედოფლისწყარო სოფ. სამთაწყარო / 3
 • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. ორსანტია / 10

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 21.07.2024

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 22.07.2024

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 23.07.2024

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 24.07.2024

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 25.07.2024

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 26.07.2024

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

დაგეგმილი ღონისძიებები

ყველა ღონისძიება

მანქანების GPS კოორდინატების რუკა