შეწამვლების განრიგი

რეგიონიმუნიციპალიტეტისოფელითარიღისთ:წთსტატუსიმანქანების რაოდენობა
იმერეთიბაღდათისოფ. საკრაულა22.08.201921:00შესრულებულია2
იმერეთიბაღდათისოფ. ფერსათი22.08.201921:00შესრულებულია4
იმერეთიბაღდათისოფ. წითელხევი22.08.201921:00შესრულებულია5
იმერეთიბაღდათისოფ. ხანი22.08.201921:00შესრულებულია2
იმერეთიბაღდათიქალ. ბაღდათი22.08.201921:00შესრულებულია5
იმერეთიწყალტუბოსოფ. ფარცხანაყანევი22.08.201921:00შესრულებულია8
იმერეთიწყალტუბოსოფ. ქვიტირი22.08.201921:00შესრულებულია5
გურიალანჩხუთისოფ. ქვემო აკეთი21.08.201921:00შესრულებულია7
იმერეთიზესტაფონისოფ. სანახშირე21.08.201921:00შესრულებულია6
იმერეთითერჯოლასოფ. ახალი თერჯოლა21.08.201921:00შესრულებულია2
იმერეთითერჯოლასოფ. ზედა ალისუბანი21.08.201921:00შესრულებულია4
იმერეთიხარაგაულისოფ. წყალაფორეთი21.08.201921:00შესრულებულია6
სამეგრელოაბაშასოფ. მეორე ონტოფო21.08.201921:00შესრულებულია4
სამეგრელოაბაშასოფ. პირველი მაისი21.08.201921:00შესრულებულია5
სამეგრელოაბაშასოფ. სეფიეთი21.08.201921:00შესრულებულია3
2461 - 2475, სულ 2968 ჩანაწერი