შეწამვლების განრიგი

რეგიონიმუნიციპალიტეტისოფელითარიღისთ:წთსტატუსიმანქანების რაოდენობა
გურიალანჩხუთისოფ. აცანა18.06.201921:30დადასტურებულია4
გურიალანჩხუთისოფ. ქვემო აკეთი18.06.201921:30დადასტურებულია7
გურიალანჩხუთისოფ. ჩოჩხათი09.06.201921:30დადასტურებულია1
გურიაოზურგეთისოფ. დვაბზუ19.06.201921:30დადასტურებულია4
გურიაოზურგეთისოფ. ცხემლისხიდი19.06.201921:30დადასტურებულია6
იმერეთიბაღდათისოფ. როკითი19.06.201921:30დადასტურებულია1
იმერეთიბაღდათისოფ. როხი19.06.201921:30დადასტურებულია6
იმერეთიბაღდათისოფ. წითელხევი19.06.201921:30დადასტურებულია6
იმერეთისამტრედიასოფ. გორმაღალი18.06.201921:30დადასტურებულია3
იმერეთისამტრედიასოფ. დიდი ოფეთი18.06.201921:30დადასტურებულია4
იმერეთისამტრედიასოფ. დიდი ჯიხაიში18.06.201921:30დადასტურებულია12
იმერეთისამტრედიასოფ. იანეთი18.06.201921:30დადასტურებულია5
იმერეთიტყიბულისოფ. კურსები18.06.201921:30დადასტურებულია6
იმერეთიწყალტუბოსოფ. მაღლაკი18.06.201921:30დადასტურებულია7
სამეგრელოზუგდიდისოფ. ანაკლია19.06.201921:30დადასტურებულია6
1 - 15, სულ 92 ჩანაწერი